Przykładowe prace I etapu

Temat: Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy
Temat: Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki
Temat: Porównanie fragmentów dwóch jednostek fizycznogeograficznych
Temat: Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej
Temat: Projekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej