Przykładowe prace I etapu

Temat: Projekt jednodniowej wycieczki dotyczącej dziedzictwa kulturowego
Temat: Rzeźba terenu a organizacja przestrzeni wybranej jednostki osadniczej
Temat: Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy
Temat: Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki
Temat: Porównanie fragmentów dwóch jednostek fizycznogeograficznych
Temat: Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej
Temat: Projekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej
Temat: Projekt jednodniowej wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowerowej)