Wyniki konkursu na pracę „Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy”

Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Gleboznawcze nagrodziło siedmioro uczestników I etapu w konkursie najlepszą pracę I etapu na temat „Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy”. Zwycięzcą okazał się Jakub Soja z I LO w Oleśnicy, który przygotował pracę pt. „Gmina Dobroszyce – urodzajny raj czy jałowy nieużytek?” Serdecznie gratulujemy!

Informacje o zawodach II stopnia – regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi tegorocznych zawodów II stopnia Olimpiady Geograficznej.   Przypominamy, że uczniowie biorący udział w zawodach pisemnych zobowiązani są posiadać przy sobie: – legitymację szkolną, – pióro lub długopis.   REGULAMIN ZAWODÓW PISEMNYCH (wyciąg)   Część pisemna obejmuje 3 zestawy zadań (3 podejścia). Na wykonanie każdego z...

Czytaj więcej

Informacja o formule części ustnej zawodów II etapu

Informujemy, że podczas zawodów okręgowych bieżącej edycji XLIV Olimpiady Geograficznej zawodnicy, którzy zostaną dopuszczeni do zawodów ustnych, podobnie jak w roku ubiegłym, będą odpowiadać na pytania wylosowane z zestawu.   Problematyka zawodów ustnych będzie dotyczyć szeroko rozumianego wpływu środowiska przyrodniczego na działalność człowieka (oraz wpływu odwrotnego, tj. działalności człowieka...

Czytaj więcej

Miejsca zawodów okręgowych

Poniżej publikujemy listę lokalizacji zawodów II etapu w poszczególnych okręgach. Zawody odbędą się w dniach 9-11 lutego 2018. Informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do części pisemnej zawodów II etapu zobowiązani są do przesłania w wersji papierowej do właściwych Komitetów Okręgowych ankiety osobowej do dnia 15 stycznia 2018 r.   KO Miejsce zawodów Białystok Szkoła Podstawowa...

Czytaj więcej

II etap XLIV OG – wyniki weryfikacji prac

Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 7 grudnia 2017 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLIV Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 75 punktów lub więcej. Poniżej zamieszczamy wyniki II etapu...

Czytaj więcej

Protokół I etapu i Karty Oceny Pracy

Prosimy Komisje Szkolne o pobranie Kart Oceny Prac: Temat A, Temat B, Temat C, Temat D. Uwaga! Karta Oceny Pracy jest inna dla każdego tematu!     Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem zawodów, prace uczniów, którzy przez Komisje Szkolne zostali zakwalifikowani do II etapu, muszą być przekazane do Komitetów Okręgowych do dnia 15 listopada wraz...

Czytaj więcej

Zgłoszenia do XLIV Olimpiady Geograficznej

W związku z rozpoczęciem XLIV edycji Olimpiady Geograficznej, zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który szkoły powinny przesłać do właściwych Komitetów Okręgowych.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2017 r.   Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie .xls do właściwego ze względu na lokalizację szkoły Komitetu Okręgowego. Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji...

Czytaj więcej