FAQ

logo_olimpiada1

Najczęściej zadawane pytania

W tym dziale znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie ma wśród nich odpowiedzi na pytanie, które Was nurtuje, wyślijcie je do Biura Komitetu Głównego.

1) Dlaczego zlikwidowano tzw. przywilej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (§8) zawody są trójstopniowe, a co za tym idzie w każdej edycji Olimpiady Geograficznej zawodnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich trzech etapach zawodów (przy spełnieniu wymagań określonych przez Komitet Główny). Każda edycja Olimpiady jest też autonomiczna względem poprzedniej.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczestnik zawodów z ważnych przyczyn losowych nie może uczestniczyć w II lub III etapie danej edycji Olimpiady, Komitet Główny może przyznać mu prawo udziału w analogicznym etapie kolejnej edycji Olimpiady.

 

2) Czy są jakieś wytyczne dotyczące tekstu pracy na etap szkolny?

Oprócz wymogów merytorycznych określanych każdego roku dla poszczególnych tematów prac (w roku szkolnym 2017/2018 zobacz Temat ATemat BTemat CTemat D), praca pisemna musi też spełniać wymogi formalne: m.in. objętość pracy nie może przekraczać 15 stron czystego tekstu – po ok. 2 tys. znaków na stronie (nie uwzględniając spacji), praca powinna też zawierać spis treści i bibliografię. Więcej informacji znajdziesz we Wskazaniach do wykonania pracy I stopnia znajdujących się w Informatorze Olimpiady.

 

3) Kiedy upływa termin oddania pracy na etap szkolny?

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie mają obowiązek przekazać gotowe prace Komisjom Szkolnym do oceny do dnia 30 października. Prace muszą być przekazane w formie elektronicznej oraz w formie wydruku .

 

4) Kto będzie oceniał moją pracę z I-go etapu? Czy wysłanie jej do Komitetu Okręgowego jest jednoznaczne z kwalifikacją do części pisemnej etapu okręgowego?

W ramach etapu szkolnego zgłoszone prace są sprawdzane przez specjalnie powołane Komisje Szkolne (lub Międzyszkolne) zgodnie z kryteriami oceny przygotowanymi przez Komitet Główny (Karta Oceny Ucznia). Autorzy prac, które uzyskały co najmniej 75 procent możliwych do zdobycia punktów są wytypowani do zawodów II stopnia.
W kolejnym etapie – okręgowym, nadesłane prace są sprawdzane ponownie zgodnie z tymi samymi kryteriami, tym razem przez Komitety Okręgowe. W oparciu o zweryfikowane wyniki Komitety Okręgowe kwalifikują uczniów, którzy napisali najlepsze prace do części pisemnej zawodów okręgowych.

 

5) Czy mogę odzyskać swoją pracę z I-go etapu?

Prace uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do części pisemnej II etapu Olimpiady, są przechowywane w Komitecie Okręgowym do zakończenia zawodów II etapu. Po tym terminie Komitety Okręgowe mogą zwracać prace szkołom. Prace uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej II etapu są przechowywane w Komitecie Okręgowym do końca danej edycji Olimpiady. Po tym terminie Komitety Okręgowe mogą zwracać prace szkołom.
Uwaga: Prace mogą odbierać uczniowie lub ich szkoły. Nieodebrane prace będą przechowywane w Komitecie Okręgowym tylko przez trzy miesiące (od terminu zwrotu), po czym będą niszczone.

 

6) Jak wyglądają zawody pisemne? Czy test jest z wiedzy ogólnogeograficznej?

Zawody pisemne będą przebiegały podobnie jak w ubiegłych latach, szczegółowa instrukcja zostanie opublikowana w późniejszym terminie. Zadania z części pisemnej z lat ubiegłych są dostępne na stronie internetowej: zadania zawodów II stopniazadania zawodów III stopnia.

 

7) Na czym polegają zajęcia terenowe na etapie centralnym?

Zajęcia terenowe są elementem obligatoryjnym dla wszystkich uczestników zawodów finałowych – w przypadku nieobecności na nich zawodnik jest automatycznie pozbawiony prawa udziału w części ustnej zawodów.
Celem zajęć terenowych jest prezentacja środowiska przyrodniczego lub/i specyfiki społeczno-gospodarczej regionu, w którym odbywają się zawody finałowe. Informacje przedstawiane w trakcie zajęć terenowych (podobnie jak w przypadku wykładu tematycznego) mogą być przydatne w części ustnej zawodów.

8) Na czym polega konkurs terenowy na etapie centralnym?

Konkurs terenowy to element olimpiady obowiązkowy dla wszystkich uczestników zawodów finałowych.  Jest on oceniany i nagradzany osobno, wynik konkursu nie wlicza się do klasyfikacji końcowej zawodników. Wprowadzono go w 2012 roku w celu oceny umiejętności pracy w terenie, a także zaznajomienia uczniów z formułą zawodów terenowych przeprowadzanych na olimpiadach międzynarodowych. Konkurs jest realizowany w różnej formie, zadania mogą być wykonywane na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji można znaleźć w artykule  „Collector for ArcGIS po raz pierwszy na olimpiadzie geograficznej” w czasopismie ArcanaGIS, a także w artykule „Zajęcia terenowe w nowej formule” w czasopiśmie „Geografia w szkole”.