Komitet Główny

Struktura organizacyjna Olimpiady Geograficznej
pobrane

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej kieruje całością prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady. W jego skład wchodzą obecnie 35 osób: pracownicy uczelni wyższych i PAN, geografowie-metodycy oraz dawni laureaci OG, a także przedstawiciel studentów.

Komitet Główny działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prezydium Komitetu Głównego:

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW, przewodniczący

prof. dr hab. Teresa Madeyska, wiceprzewodnicząca

mgr Tomasz Sawicki, koordynator projektu / kierownik organizacyjny

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, przewodniczący Komisji Zadań

dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ, członek Prezydium

dr Ryszard Szczęsny, członek Prezydium

dr Joanna Uroda, sekretarz

Członkowie Komitetu Głównego:

mgr Anna Becker-Kulińska,

prof. dr hab. Bolesław Domański,

mgr inż. Dorota Dorochowicz,

dr hab. Adam Gendźwiłł,

mgr Agnieszka Klimczewska,

dr Jolanta Korycka-Skorupa,

mgr Krzysztof Piasecki,

dr hab. Joanna Plit, prof. IGiPZ PAN,

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP,

dr Jolanta Rodzoś,

mgr Małgorzata Sikorska,

dr Krystyna Szmigel,

dr Jakub Szmyd (sekretarz Komisji Zadań),

dr hab. Tomasz Wites,

prof. dr hab. Wiesław Ziaja.

Przedstawiciele Komitetów Okregowych:

dr Maria Adamczewska,

dr Czesław Adamiak,

prof. dr hab. Ryszard Borówka,

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS,

dr hab. Piotr Gębica, prof. UR,

dr hab. Adam Hibszer,

prof. dr hab. Zdzisław Jary,

dr hab. Elżbieta Jekatieryńczuk-Rudczyk,

dr Bożena Kicińska, prof. UW,

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK,

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski,

dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM,

dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP.