Komitet Główny

Struktura organizacyjna Olimpiady Geograficznej
pobrane

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej kieruje całością prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady. W jego skład wchodzą obecnie 32 osoby: pracownicy uczelni wyższych i PAN, geografowie-metodycy oraz dawni laureaci OG,a także przedstawiciel studentów.

Komitet Główny działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prezydium Komitetu Głównego:

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW, przewodniczący

prof. dr hab. Teresa Madeyska, wiceprzewodnicząca

mgr Tomasz Sawicki, koordynator projektu / kierownik organizacyjny

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGIPZ PAN, przewodniczący Komisji Zadań

prof. dr hab. Bolesław Domański, członek Prezydium

dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ, członek Prezydium

dr Joanna Uroda, sekretarz

Członkowie Komitetu Głównego:

mgr Anna Becker-Kulińska,

dr hab. inż. Marek Doktor, prof. AGH,

mgr inż. Dorota Dorochowicz,

dr Adam Gendźwiłł,

mgr Agnieszka Klimczewska,

Krzysztof Piasecki,

dr hab. Joanna Plit, prof. IGiPZ PAN,

dr Tomasz Rachwał,

dr Jolanta Rodzoś,

mgr Małgorzata Sikorska,

dr Ryszard Szczęsny,

dr Krystyna Szmigel,

dr Jakub Szmyd (sekretarz Komisji Zadań),

prof. dr hab. Wiesław Ziaja.

Przedstawiciele Komitetów Okregowych:

dr Maria Adamczewska,

dr Czesław Adamiak,

prof. dr hab. Ryszard Borówka,

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik,

dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIiZ,

dr hab. Adam Hibszer,

dr hab. Elżbieta Jekatieryńczuk-Rudczyk,

dr Bożena Kicińska,

dr Mirosław Mularczyk,

dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP,

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski,

dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM,

dr Waldemar Sroka.