• featuredimage

  List otwarty przewodniczącego PTG

  Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego do polskich Geografów. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na wsparcie celów statutowych Towarzystwa.

  czytaj więcej
 • featuredimage

  Wyniki zawodów finałowych

  Opublikowane wyniki zawodów finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej, które odbyły się w ubiegły weekend w Suwałkach. Gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom!

  czytaj więcej
 • featuredimage

  Medale na 13. Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Pekinie

  W dniach 16-22 sierpnia 2016 w Pekinie odbyły się zawody iGeo, w których polska reprezentacja zdobyła srebrny i brązowy medal. Serdecznie gratulujemy!

  czytaj więcej
 • featuredimage

  Olimpiada Geograficzna na Facebooku

  Interesujesz się geografią? Byłeś lub jesteś uczestnikiem Olimpiady Geograficznej? Zostań naszym fanem na Facebooku!

  czytaj więcej
Inicjatorką powstania Olimpiady Geograficznej była prof. Anna Dylikowa, a jej pomysł szybko zyskał poparcie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na wniosek PTG Minister Oświaty i Wychowania powołał Olimpiadę Geograficzną oraz jej Komitet Główny w 1974 r. Organizacja Olimpiady Geograficznej finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Czytaj więcej
Aktualności
 • Geografia uczy myśleć naukowo, czuć estetycznie, działać praktycznie.
 • Każde miejsce leży tam, gdzie jest, od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia.
 • Geografia jako nauka posiada właściwy sobie charakter. Tedy na pytanie, co to jest geografia, odpowiedzieć możemy: geografia jest to geografia.
 • (...) w życiu codziennym nie ma zajęcia, w którem by wiadomości, rozumowania i metody geograficzne nie mogły przynieść dużo posiłku i korzyści.
 • W krajobrazie uzewnętrznia się stosunek społeczeństwa, tworzącego państwo, do Ziemi, która jest podstawą państwa.
 • Musimy się uczyć dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego w porę.
 • (...)należy uczyć młode pokolenie naszej geografii, aby nie zapomniało czym była Polska i czym, z łaski Boga, pomimo naszych wad i ułomności będzie.
 • Zbiera ona [geografia] razem rozproszone nauki, nadając każdej z nich znaczenia, których byłyby pozbawione, stojąc osobno.
 • To od sumy naszych małych działań i chęci respektowania wielkich zasad zależy los Ziemi.
 • O bogactwie nauk przyrodniczych stanowi już nie obfitość faktów lecz rodzaje więzi, jakimi są one połączone.
 • Obowiązek nauki polega... na zdobywaniu prawdy, a celem wydobywania wiedzy jest śledzenie możliwości jej zastosowań.