Kontakt

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej:

ul. Podbipięty 2, 02-732 WARSZAWA
tel./automatyczna sekretarka: 0-22 843 74 69
fax: 0-22 843 74 69

 

e-mail: biuro@olimpiadageograficzna.edu.pl
W przypadku kontaktu e-mailem prosimy o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem oraz podawanie Szkoły, którą się reprezentuje. Komitet Główny zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na e-maile niezawierające powyższych informacji.

 

stałe dyżury: wtorki 16-18