LOGO50

Masz pytania? Napisz do nas

Zgłoszenia do Olimpiady oraz pytania związane z I i II etapem zawodów prosimy kierować na adres mailowy odpowiedniego Komitetu Okręgowego.

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej:

ul. Podbipięty 2, 02-732 WARSZAWA
telefon: 0-22 843 74 69

e-mail: biuro@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

stałe dyżury: wtorki 17-19

W przypadku kontaktu e-mailem prosimy o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem oraz podawanie Szkoły, którą się reprezentuje. Komitet Główny zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na e-maile niezawierające powyższych informacji.

 

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu będzie Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000110860 – Organizator Olimpiady Geograficznej. Odbiorcą danych będzie Komitet Główny Olimpiady Geograficznej, dokonujący przetwarzania danych w imieniu administratora. Podane w powyższym formularzu dane zostaną wykorzystane w celu zweryfikowania tożsamości osoby kierującej zapytanie oraz przesłania odpowiedzi na wskazane dane kontaktowe. Wysłanie wiadomości traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PTG można uzyskać pod adresem: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/.