logo_olimpiada1

Masz pytania? Napisz do nas

Zgłoszenia do Olimpiady oraz pytania związane z I i II etapem zawodów prosimy kierować na adres mailowy odpowiedniego Komitetu Okręgowego.

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej:

ul. Podbipięty 2, 02-732 WARSZAWA
telefon: 0-22 843 74 69

e-mail: biuro@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

stałe dyżury: wtorki 16-18

W przypadku kontaktu e-mailem prosimy o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem oraz podawanie Szkoły, którą się reprezentuje. Komitet Główny zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na e-maile niezawierające powyższych informacji.