Komitety Okręgowe

Olimpiady Geograficznej
logo_olimpiada1

Wszelkich informacji związanych z przebiegiem Olimpiady udzielają powołane przez Komitet Główny komitety okręgowe, które działają w porozumieniu z kuratoriami oświaty i są odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia.

Zasięg działania Komitetów Okręgowych odpowiada obszarom województw, w których się znajdują, z wyjątkiem KO Wrocław, który obejmuje woj. dolnośląskie i opolskie oraz KO Szczecin (woj. zachodniopomorskie i lubuskie).

Komitet Okręgowy / Białystok

przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Górniak

sekretarz
mgr Beata Gawryluk
tel kom. 503 911 290
e-mail: bialystok@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Instytut Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. K. Ciłkowskiego 1J
15-245 Białystok

Bialystok_gif

Komitet Okręgowy / Gdańsk

przewodniczący
dr Wojciech Portalski

 

sekretarz
mgr Jacek Niesyt
tel. służb. 58 523 65 76
e-mail: gdansk@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Katedra Geografii Ekonomicznej
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4 (Skrzydło B)
80-952 Gdańsk

Gdansk_gif

Komitet Okręgowy / Kielce

przewodniczący
dr Mirosław Mularczyk

 

sekretarz
mgr Ewa Fogelman
tel. kom. 502 565 759
e-mail: kielce@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Instytut Geografii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce

logo_komitet_okregowy_kielce

Komitet Okręgowy / Kraków

przewodniczący
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP

 

sekretarz
mgr Ewelina Brońka
tel. kom. 501 579 490
e-mail: krakow@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Krakow_gif

Komitet Okręgowy / Lublin

przewodniczący
dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS

 

sekretarz
mgr Katarzyna Dobek
tel. kom. 602 297 148
e-mail: lublin@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin

 

informacje na stronie internetowej:
www.ptgeogr.umcs.lublin.pl

Lublin_gif

Komitet Okręgowy / Łódź

przewodniczący
dr Maria Adamczewska

 

sekretarz
mgr Elżbieta Buszkiewicz
tel. dom. 42 617 05 12
tel. kom. 501 374 936
e-mail: lodz@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Zakład Geologii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Gabriela Narutowicza 88
90-139 Łódź

 

informacje na stronie internetowej:
http://hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=olimp-geograficzna

Lodz_gif

Komitet Okręgowy / Olsztyn

przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk

 

sekretarz
mgr Grażyna Ziółkowska
tel. kom. 501 049 582
tel. dom. 89 541 26 29
e-mail: olsztyn@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Olsztyn_gif

Komitet Okręgowy / Poznań

przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

 

sekretarz
mgr Adrian Cierniak
tel. służb. 61 829 61 50
e-mail: poznan@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

Poznan_gif

Komitet Okręgowy / Rzeszów

przewodniczący
dr hab. Piotr Gębica, prof. UR

sekretarz
mgr Renata Gębica
tel kom. 501 564 554
e-mail: rzeszow@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów

 

informacje na stronie internetowej:
www.archeologia.univ.rzeszow.pl

logo_komitet_okregowy_rzeszow

Komitet Okręgowy / Sosnowiec

przewodniczący
dr hab. Adam Hibszer

 

sekretarz
mgr Elżbieta Markowiak
tel. służ. 32 263 56 13,
tel. kom. 500 475 105
e-mail:sosnowiec@olimpiadageograficzna.edu.pl, emarkowiak@op.pl

 

adres:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60, pok. 1502
41-200 Sosnowiec

 

informacje na stronie internetowej:
http://ptg.wnoz.us.edu.pl/

Sosnowiec_gif

Komitet Okręgowy / Szczecin

przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Borówka

 

sekretarz
inż. Bożena Kosińska
tel. służb. 91 444 2355
tel. kom. 601 780 030
e-mail:szczecin@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Zakład Geologii i Paleografii, Instytut Nauk o Morzu
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 18
70-383 Szczecin

 

informacje na stronie internetowej:
www.us.szc.pl/ogin

Szczecin_gif

Komitet Okręgowy / Toruń

przewodniczący
dr hab. Przemysław Charzyński

 

sekretarz
mgr Tomasz Sojka
tel. kom. 693 855 903
e-mail: torun@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:

Katedra Gleboznawstwa
Wydział Nauk o Ziemi UMK
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń

 

informacje na stronie internetowej:
https://sites.google.com/site/olimpiadageotorun/

Torun_gif

Komitet Okręgowy / Warszawa

przewodniczący
dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska

 

sekretarz
mgr Magdalena Dobrowolska
tel. 532 112 673
e-mail: warszawa@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres do korespondencji:
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

warszawa_gif

Komitet Okręgowy / Wrocław

przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Jary

 

sekretarz
mgr Barbara Bierońska
tel. służb. 71 375 2288
e-mail: wroclaw@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 WROCŁAW

 

informacje na stronie internetowej:
http://www.geogr.uni.wroc.pl/olimpiada-geograficzna

Wrocław_gif