Komitety Okręgowe

Olimpiady Geograficznej
LOGO50

Wszelkich informacji związanych z przebiegiem Olimpiady udzielają powołane przez Komitet Główny komitety okręgowe, które działają w porozumieniu z kuratoriami oświaty i są odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia.

Zasięg działania Komitetów Okręgowych odpowiada obszarom województw, w których się znajdują, z wyjątkiem KO Wrocław, który obejmuje woj. dolnośląskie i opolskie oraz KO Szczecin (woj. zachodniopomorskie i lubuskie).

Komitet Okręgowy / Białystok

przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Górniak

 

sekretarz
mgr Beata Gawryluk
tel kom. 503 911 290
e-mail: bialystok@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. K. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Bialystok_gif

Komitet Okręgowy / Gdańsk

p.o. przewodniczącego
dr Klaudia Nowicka

 

sekretarz
mgr Aleksandra Cicharska
tel.: 58 523 65 89
e-mail: gdansk@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Zakład Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4 (Skrzydło B)
80-309 Gdańsk

Gdansk_gif

Komitet Okręgowy / Kielce

przewodniczący
dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

 

sekretarz
mgr Ewa Fogelman
tel. kom. 502 565 759
e-mail: kielce@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:

Instytut Geografii oraz Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce

logo_komitet_okregowy_kielce

Komitet Okręgowy / Kraków

przewodniczący
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UKEN

 

sekretarz
mgr Ewelina Brońka-Schinohl
tel. kom. 501 579 490
e-mail: krakow@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2 (pok. 538)
30-084 Kraków

Krakow_gif

Komitet Okręgowy / Lublin

przewodnicząca
dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS

 

sekretarz
mgr Katarzyna Dobek
tel. kom. 602 297 148
e-mail: lublin@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin

 

informacje na stronie internetowej:
www.ptgeogr.umcs.lublin.pl

Lublin_gif

Komitet Okręgowy / Łódź

przewodnicząca
dr Maria Adamczewska

 

sekretarz
mgr Malwina Kozek-Połomska
tel. 42 665 59 40
tel. kom. 785 950 231

e-mail: lodz@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Gabriela Narutowicza 88
90-139 Łódź

 

informacje na stronie internetowej:
https://www.geo.uni.lodz.pl/koog

Lodz_gif

Komitet Okręgowy / Olsztyn

przewodnicząca
prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk

 

sekretarz
mgr Grażyna Ziółkowska
tel. kom. 501 049 582
tel. 89 541 26 29
e-mail: olsztyn@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Olsztyn_gif

Komitet Okręgowy / Poznań

przewodnicząca
dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM

 

sekretarz
mgr Adrian Cierniak
tel. 61 829 61 50
e-mail: poznan@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

strona internetowa:
https://dydaktykageografii.amu.edu.pl/olimpiada-geograficzna/

Poznan_gif

Komitet Okręgowy / Rzeszów

przewodniczący
dr hab. Piotr Gębica, prof. UR

 

sekretarz
mgr Renata Gębica
tel kom. 501 564 554
e-mail: rzeszow@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów

logo_komitet_okregowy_rzeszow

Komitet Okręgowy / Sosnowiec

przewodniczący
dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ

 

sekretarz
mgr Elżbieta Markowiak
tel. 32 36 89 878
tel. kom. 500 475 105
e-mail:sosnowiec@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60, pok. 1502
41-200 Sosnowiec

 

informacje na stronie internetowej: Olimpiada Geograficzna – Komitet Okręgowy w Sosnowcu w serwisie Facebook

Sosnowiec_gif

Komitet Okręgowy / Szczecin

przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Borówka

 

sekretarz
dr Daniel Okupny
tel. kom. 663 182 614
e-mail:szczecin@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Zakład Geologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Morzu
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 18
70-383 Szczecin

Szczecin_gif

Komitet Okręgowy / Toruń

przewodniczący
dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK

 

sekretarz
dr Barbara Szyda
tel. kom. 603 168 968
e-mail: torun@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:

Katedra Gleboznawstwa
Wydział Nauk o Ziemi UMK
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń

 

informacje na stronie internetowej:
https://sites.google.com/site/olimpiadageotorun/

Torun_gif

Komitet Okręgowy / Warszawa

przewodnicząca
dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska

 

sekretarz
mgr Magdalena Dobrowolska
tel. kom. 532 112 673
e-mail: warszawa@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres do korespondencji:
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

 

informacje na stronie internetowej:
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/popularyzacja/olimpiada-geograficzna/

warszawa_gif

Komitet Okręgowy / Wrocław

przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Jary

 

sekretarz
mgr Barbara Bierońska
tel. kom. 663 589 181
e-mail: wroclaw@olimpiadageograficzna.edu.pl

 

adres:
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

 

informacje na stronie internetowej:
https://www.geogr.uni.wroc.pl/olimpiada-geograficzna

Wrocław_gif