Olimpiada Geograficzna

Dowiedz się więcej o naszej działalności.
LOGO50_100px

O Olimpiadzie

Olimpiada Geograficzna, powołana do życia w 1974 roku z inicjatywy prof. Anny Dylikowej i przy poparciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w chwili obecnej może poszczycić się już prawie 50-letnim doświadczeniem w upowszechnianiu nauk geograficznych wśród polskiej młodzieży.

Podstawy prawne dla działania Olimpiady stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 z dnia 18 lutego 2002 r., poz. 125 z późn. zmian.). W oparciu o oferty Polskiego Towarzystwa Geograficznego składane w organizowanych co trzy lata konkursach na realizację zadania publicznego Ministerstwo już kilkukrotnie powierzyło organizację i przeprowadzenie Olimpiady Geograficznej PTG.

Zgodnie z regulaminem, organizatorem Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne, w obrębie którego działa Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i jego jednostki terenowe – Komitety Okręgowe.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością strony internetowej Olimpiady Geograficznej, a w szczególności z aktualnościami, informacjami nt. historii Olimpiady i zasadami jej obecnego funkcjonowania. Zainteresowani znajdą tu również archiwalne zadania olimpijskie, informacje nt. inicjatyw towarzyszących Olimpiadzie oraz Olimpiad Międzynarodowych.

Olimpiada Geograficzna istnieje już od 50 lat!

Scan0010

Prof. Anna Dylikowa

Inicjatorką powstania Olimpiady Geograficznej była prof. Anna Dylikowa. Jej pomysł zyskał poparcie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a szczególnie jego Przewodniczącego prof. Stanisława Berezowskiego. Na wniosek Zarządu Głównego PTG Minister Oświaty i Wychowania w 1974 r. powołał Olimpiadę Geograficzną oraz jej Komitet Główny, któremu powierzył całokształt spraw związanych z organizacją zawodów. Komitet główny opracował ogólną koncepcję wymagań stawianych olimpijczykom oraz przystąpił do organizacji zawodów. Pracami Komitetu Głównego kierowała od samego początku, aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 r. prof. Anna Dylikowa. W latach 2001-2005 pracom Komitetu przewodniczył prof. Wojciech Stankowski, następne w latach 2006-2015 prof. Teresa Madeyska, a od 2015r. funkcję tę pełni dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW.

Historia

Od samego początku wsparciem dla Komitetu Głównego były Komitety Okręgowe, obecnie działa 14 – z siedzibami w Białymstoku (woj. podlaskie), Gdańsku (woj. pomorskie), Kielcach (woj. świętokrzyskie) Krakowie (woj. małopolskie), Lublinie (woj. lubelskie), Łodzi (woj. łódzkie), Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie), Poznaniu (woj. wielkopolskie), Rzeszowie (woj. podkarpackie), Sosnowcu (woj. śląskie), Szczecinie (woj. zachodniopomorskie i woj. lubuskie), Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawie (woj. mazowieckie) i Wrocławiu (woj. dolnośląskie i woj. opolskie).

Loga trzech pierwszych edycji Olimpiady Geograficznej

Zawody finałowe I Olimpiady odbyły się w 1975 r. w Łodzi. Zawody finałowe kolejnych Olimpiad odbywały się w Nowym Sączu (1976)Płocku (1977)Olsztynie (1978)Piotrkowie Trybunalskim (1979)Przemyślu (1980)Katowicach (1981)Koszalinie (1982)Białymstoku (1983)Jadwisinie (1984)Kłodzku (1985)Zamościu (1986)Kiekrzu (1987)Toruniu (1988)Gdyni (1989) oraz ponownie w Koszalinie (1990) i w Nowym Sączu (1991).

Od 1991 roku zakres Olimpiady uległ rozszerzeniu. Na skutek starań organizatorów konkursu „Młodzież na Morzu” o nadanie temu konkursowi rangi olimpiady, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z prośbą o rozważenie możliwości włączenia poszerzonej problematyki morskiej do zadań Olimpiady Geograficznej. Olimpiada Nautologiczna została powołana w 1991 r. Zdecydowało to o zmianie dotychczasowej nazwy Komitetu na Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej.

Pierwsze finały Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej odbyły się w 1992 r. w Szczecinie. Kolejne zawody finałowe były organizowane w Gdyni (1993)Miliczu (1994)Gliwicach (1995)Chorzowie (1996)Szczecinie (1997)Lesznie (1998)Gdyni (1999)Mariówce (2000)Płocku (2001)Inowrocławiu (2002)Bielsku-Białej (2003)Gdyni (2004)Legnicy (2005)Chorzowie (2006)Łańcucie (2007)Kozienicach (2008) i Łodzi (2009). W 2002 r. zawodom finałowym towarzyszył ogólnopolski konkurs wiedzy o Ignacym Domeyce organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin tego wielkiego Polaka – trzech najlepszych laureatów konkursu zostało zaproszonych na tygodniowy pobyt do Chile.

ogin
logo_olimpiada1

W efekcie zmiany zasad organizacji olimpiad przedmiotowych w 2010 roku w Supraślu po raz ostatni odbyły się wspólne zawody finałowe XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej. W konsekwencji od 2011 r., kiedy to zawody finałowe odbyły się w Lubniewicach k. Gorzowa Wielkopolskiego, przywrócony został dawny format Olimpiady Geograficznej oraz pierwotna nazwa Komitetu Głównego. Kolejne zawody finałowe odbywały się w różnych miejscowościach w całej Polsce, między innymi w Siedlcach (2012), Toruniu (2013), Krośnie (2015), Suwałkach (2017), Zamościu (2018), Kołobrzegu (2019).

Partnerzy