Komitety Okręgowe

Wszelkich informacji związanych z przebiegiem Olimpiady udzielają powołane przez Komitet Główny komitety okręgowe, które działają w porozumieniu z kuratoriami oświaty i są odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia.

Mapa poniżej powinna ułatwić znalezienie właściwego komitetu okręgowego (kliknięcie na terenie województwa otworzy stronę odpowiedniego komitetu).