Komitet Główny

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej kieruje całością prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady. W jego skład wchodzą obecnie 32 osoby: pracownicy uczelni wyższych i PAN, geografowie-metodycy oraz dawni laureaci OG,a także przedstawiciel studentów.

Komitet Główny działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

Prezydium Komitetu Głównego:

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW, przewodniczący
prof. dr hab. Teresa Madeyska, wiceprzewodnicząca
mgr Tomasz Sawicki, koordynator projektu / kierownik organizacyjny
dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGIPZ PAN, przewodniczący Komisji Zadań
prof. dr hab. Bolesław Domański, członek Prezydium
dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ, członek Prezydium
dr Joanna Uroda, sekretarz

 

Członkowie Komitetu Głównego:

mgr Anna Becker-Kulińska,

dr hab. inż. Marek Doktor, prof. AGH,

mgr inż. Dorota Dorochowicz,

dr Adam Gendźwiłł,

mgr Agnieszka Klimczewska,

Krzysztof Piasecki,

dr hab. Joanna Plit, prof. IGiPZ PAN,

dr Tomasz Rachwał,

dr Jolanta Rodzoś,

mgr Małgorzata Sikorska,

dr Ryszard Szczęsny,

dr Krystyna Szmigel,

mgr Jakub Szmyd (sekretarz Komisji Zadań),

prof. dr hab. Wiesław Ziaja.

 

Członkowie Komitetu Głównego – przedstawiciele Komitetów Okręgowych:

dr Maria Adamczewska,

prof. dr hab. Ryszard Borówka,

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik,

dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIiZ,

dr hab. Adam Hibszer,

dr hab. Elżbieta Jekatieryńczuk-Rudczyk,

dr Bożena Kicińska,

dr Mirosław Mularczyk,

dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP,

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski,

dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM,

dr Waldemar Sroka.