Nagrody i odznaczenia

Z Olimpiadą Geograficzną wiąże się wiele inicjatyw towarzyszących, w tym nagrody i odznaczenia przyznawane przez Komitet Główny. Zawdzięczamy to wielkiej liczbie wspaniałych ludzi, z którymi dane jest nam pracować.

 

Od dawna już (od 1979 roku) nagradzamy szkoły, które w olimpiadzie mają największe osiągnięcia (patrz Dyplomy dla szkół). Natomiast od 2002 roku osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju idei Olimpiady przyznajemy Odznakę imienia Prof. Anny Dylikowej.

 

Ponadto, od 2007 roku wyróżniający się nauczyciele geografii, ze znacznym gronem wychowanków – uczestników Olimpiady Geograficznej, honorowani są nagrodą Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a w latach 2007-2012 otrzymywali również nagrodę Wydawnictwa Pedagogicznego Operon.