Tematy I stopnia XLIX Olimpiady Geograficznej

Publikujemy tematy prac zawodów I stopnia XLIX OG, które będą obowiązywały w przypadku powierzenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu organizacji Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2022/2023. Rozstrzygnięcie konkursu na organizatora Olimpiady spodziewane jest w drugiej połowie czerwca br. Polskie Towarzystwo Geograficzne, po rozstrzygnięciu konkursu i warunków powierzenia organizacji Olimpiady, potwierdzi tematy i formę przeprowadzenia zawodów I stopnia.

 

Uczniowie będą pisać prace na temat wybrany spośród podanych:

Temat A – Przekrój krajobrazowy Karta oceny pracy
Temat B – Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego Karta oceny pracy
Temat C – Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności Karta oceny pracy
Temat D – Analiza porównawcza dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych Karta oceny pracy
Zachęcamy do udziału!