Ostatnie pożegnanie Edwarda Świtalskiego

Z przykrością informujemy, że w dniu 09.06.2022 r. zmarł nasz kolega – Edward Świtalski.

 

Od 1.09.1975 r. do 30.09.2000 r. pracował w Instytucie Geografii UMK w Toruniu, prowadząc wykłady i ćwiczenia z dydaktyki nauczania geografii oraz metodyki krajoznawstwa i turystyki. Przez 30 lat (od drugiej edycji) pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej (1976-2006).

 

Dr E. Świtalski opublikował 77 prac naukowych i dydaktycznych. Wiążą się one z dydaktyką nauczania geografii oraz krajoznawstwem i turystyką. Są to m.in. poradniki metodyczne dla nauczycieli oraz podręczniki szkolne.

 

Dr E. Świtalski aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Geograficznym. Był przewodniczącym Sekcji Geografii Szkolnej ZG PTG (1981-1984), członkiem zarządu OT PTG (1972-1974, 1978-1981, 1996-2008), Pełnił też od 1999 r. przez 6 kadencji, funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Oddziału PTG.

 

Odznaczony odznaką im. prof. Dylikowej (2006). Był człowiekiem ogromnej wiedzy i pasji oraz życzliwości dla ucznia.

Będzie nam go bardzo brakowało.

Zespół Olimpiady Geograficznej