Instrukcja korzystania z aplikacji Collector

Dzięki uprzejmości zespołu Edukacji Esri Polska udostępniamy film instruktażowy dotyczący pracy z aplikacją Collector, z której będziemy korzystać podczas konkursu terenowego. W czasie zawodów finałowych odbędzie się również wykład, przypominający najważniejsze informacje o korzystaniu z aplikacji.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yaoUoj_K5oY