II etap XLIX OG – wyniki weryfikacji prac

Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 7 grudnia 2022 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 75 punktów lub więcej.

Poniżej zamieszczamy wyniki II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej – wyniki weryfikacji prac I etapu dokonanej przez Komitety Okręgowe.

Białystok Poznań
Gdańsk Rzeszów
Kielce Sosnowiec
Kraków Szczecin
Lublin Toruń
Łódź Warszawa
Olsztyn Wrocław