Zawody II stopnia – ankiety osobowe

Wszystkich zakwalifikowanych do zawodów prosimy o przesłanie ankiety osobowej w terminie do 20 stycznia 2023. Uczniowie uzupełniają formularz elektronicznie, przesyłają do swoich szkół, a szkoły przekazują do właściwych Komitetów Okręgowych potwierdzając tym samym poprawność danych. Szkoły przekazują ankiety w formie elektronicznej na adres e-mail KO. Formularz można pobrać tutaj.