Polscy uczniowie zdobyli 6 medali na Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej

W dniach 26 – 30 czerwca 2023 r. odbyły się zawody Olimpiady Bałtyckiej, organizowane przez 2 kraje – Łotwę i Estonię. Odbyły się w Valce i Tartu. W zawodach wzięły udział drużyny 4 państw (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska), łącznie 34 uczniów.

 

W kilkudniowych zawodach uczniowie zmierzyli się z trzema rodzajami zadań: testem pisemnym, zajęciami terenowymi oraz quizem multimedialnym. W teście pisemnym odpowiadali na pytania dotyczące między innymi zrównoważonego rozwoju, turyzmu, wulkanizmu, zamarzania Morza Bałtyckiego, zmian klimatu oraz planowania przestrzennego. Zajęcia terenowe odbyły się na terenie Valki i dotyczyły rozwoju turystyki oraz na terenie nieczynnego kamieniołomu, na obszarze wydmowym oraz w mieście Seda zamieszkiwanym przez mniejszość rosyjską. Quiz multimedialny zawierał 40 zadań jednokrotnego wyboru z geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.

 

Polscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki, poziom. Maciej Jankowski zdobył złoty medal zajmując 2. miejsce. Aniela Pimpicka (5.miejsce), Nikodem Doroba (7.miejsce),  i Jakub Cieślik (9.miejsce)  zdobyli srebro, a Jacek Jędraszko (11. miejsce) i Jakub Pańczak (20. miejsce) wrócili z brązowymi medalami.

 

Start uczniów w Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej był częścią przygotowań do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej (Bandung – Indonezja, sierpień 2023). Wyjazd na IX Baltic iGeo sfinansowany został z dotacji MEiN. Przelot na zawody międzynarodowe został zorganizowany dzięki wsparciu PLL LOT, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Rygi i Tallina.