Tematy I stopnia 50. Olimpiady Geograficznej

Publikujemy tematy prac zawodów I stopnia 50. OG – na rok szkolny 2023/2024. Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej edycji Olimpiady!

 

Uczniowie będą pisać prace na temat wybrany spośród podanych:

Temat A – Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie  Opis tematu Karta oceny pracy
Temat B – Współczesne procesy depopulacji oraz ich oddziaływanie na środowisko geograficzne w wybranej gminie Opis tematu Karta oceny pracy
Temat C – Koncepcja rozwoju transportu rowerowego w wybranej gminie Opis tematu Karta oceny pracy
Temat D – Projekt jednodniowej wycieczki dotyczącej dziedzictwa kulturowego Opis tematu Karta oceny pracy
Zachęcamy do udziału!