Zasady kwalifikacji na zawody międzynarodowe w 2022 r.

Zasady kwalifikacji na zawody międzynarodowe w 2022 r.

 

Z zastrzeżeniem ew. zmian wprowadzonych przez organizatorów, w 2022 r. uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Geograficznej będą mieli możliwość uczestnictwa w następujących zawodach międzynarodowych:

 

  1. VIII Olimpiadzie Bałtyckiej w Kownie w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2022 r.
  2. XVIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, która odbędzie się w formie online w dniach 11 – 18 lipca 2022 r. (przy czym planowane jest przebywanie całej drużyny w jednym miejscu przez czas zawodów).

 

Poniżej prezentujemy zasady kwalifikacji na poszczególne zawody:

 

Zasady kwalifikacji na XVIII Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną:

 

Reprezentacja każdego kraju składa się z 4 uczniów w wieku 16-19 lat (w dniu 30 czerwca 2022 r.).

 

Skład reprezentacji Polski zostanie ustalony podczas obozu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniach 20-22 maja w Warszawie.

 

Prawo udziału w obozie kwalifikacyjnym uzyska 10 osób z kolejnymi najlepszymi wynikami zawodów finałowych XLVIII Olimpiady Geograficznej, spełniających kryterium wieku. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie kwalifikacyjnym, Komitet Główny ma prawo zaprosić ucznia z kolejnym najlepszym wynikiem w XLVIII Olimpiadzie Geograficznej.

 

Oprócz wyniku uzyskanego podczas zawodów finałowych (waga – 60%), brane będą pod uwagę także umiejętność rozwiązywania zadań typowych dla Olimpiady Międzynarodowej oraz znajomość języka angielskiego – oficjalnego języka, w którym przeprowadzona będzie Olimpiada (łączna waga – 40%). Szczegółowe zasady kwalifikacji zostaną przedstawione uczniom zakwalifikowanym do udziału w obozie kwalifikacyjnym do Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

 

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji do drużyny na XVIII MOG jest potwierdzenie uczestnictwa w Olimpiadzie Bałtyckiej, stanowiącej etap przygotowań do XVIII MOG.

 

Zasady kwalifikacji na Olimpiadę Bałtycką:

 

Prawo reprezentowania Polski w zawodach będzie miało 8 uczniów, wyłonionych w następującej kolejności:

  • 4 uczniów zakwalifikowanych na zawody XVIII Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej;
  • 1 uczeń, który zajmie 5 miejsce w kwalifikacjach na zawody XVIII MOG (rezerwowy);
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy III szkoły ponadpodstawowej (w 4-letnim systemie kształcenia) z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XVIII MOG, (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń III klasy ponadgimnazjalnej z 4-letniego systemu kształcenia, z najlepszym wynikiem w XLVIII OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLIX OG;
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy II szkoły ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XVIII MOG, (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń II klasy ponadpodstawowej, z najlepszym wynikiem w XLVIII OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLIX OG;
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy I szkoły ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XVII MOG (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń I klasy ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem w XLVIII OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLIX OG;

 

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji do drużyny na Olimpiadę Bałtycką będzie weryfikacja odpowiedniej znajomości języka angielskiego.

 

Uwaga! Zważywszy na sytuację epidemiczną, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru reprezentacji na zawody międzynarodowe do wyników XLVIII Olimpiady Geograficznej i weryfikacji odpowiedniej znajomości języka angielskiego.