Wspomnienie Pani Krystyny Tomaszewskiej

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani mgr Krystyny Tomaszewskiej bardzo zasłużonej dla Olimpiady Geograficznej, działającej w niej od początku jej istnienia. Współorganizowała zawody I Olimpiady w Gdańsku, stworzyła Komitet Okręgowy i bardzo ofiarnie w nim pracowała przez 36 lat (1974-2010); od VI do XXX Olimpiady pełniła w nim funkcję Sekretarza. Komitet obejmował wówczas teren obecnych województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Pani Krystyna na całym obszarze jego działania, wykorzystując swoją olbrzymią wiedzę geograficzną i dydaktyczną, z wielką pasją popularyzowała naszą Olimpiadę wychodząc aktywnością znacznie poza rutynowe działania organizacji kolejnych edycji Olimpiady.

 

W pamięci starszych członków całej naszej Olimpijskiej Rodziny Pani Krystyna pozostanie jako osoba bardzo aktywna, zaangażowana i zawsze wszystkim życzliwa. Dowodem uznania jej zasług i wyrazem podziękowań za działalność w Olimpiadzie Geograficznej było przyznanie Medalu 40-lecia Olimpiady oraz uhonorowanie najwyższym olimpijskim wyróżnieniem – Odznaką imienia Profesor Anny Dylikowej.

 

Aktywność mgr Krystyny Tomaszewskiej oczywiście była znacznie szersza niż praca w Olimpiadzie. Była wspaniałą nauczycielką, wybitną dydaktyczką, autorką licznych zadań a także opracowań metodycznych z zakresu geografii. Organizowała też szkoleniowe Sejmiki dla nauczycieli i wakacyjne obozy dla młodzieży poświęcone zgłębianiu wiedzy geograficznej i ćwiczeniu umiejętności pracy w terenie Dla wielu pokoleń nauczycieli i uczniów była wzorem nauczyciela i życzliwą opiekunką.

 

Zasługi i działalność Pani Tomaszewskiej w innych polach niż Olimpiada Geograficzna wspomina III LO w Gdyni, pod tym linkiem: https://www.lo3.gdynia.pl/2022/03/18/wspomnienie-pani-profesor-krystyny-tomaszewskiej/.

 

Komitet Główny

Olimpiady Geograficznej