II etap XLVI OG – wyniki weryfikacji prac

Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 10 grudnia 2019 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLVI Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 75 punktów lub więcej.

Poniżej zamieszczamy wyniki II etapu XLVI Olimpiady Geograficznej – wyniki weryfikacji prac I etapu dokonanej przez Komitety Okręgowe – pliki uzupełnione po odwołaniach.

 

Wszystkich uczniów zakwalifikowanych do II etapu prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety osobowej do właściwych Komitetów Okręgowych. Ankieta jest do pobrania w zakładce OG 2019/2020.

 

 

Białystok Poznań
Gdańsk Rzeszów
Kielce Sosnowiec
Kraków Szczecin
Lublin Toruń
Łódź Warszawa
Olsztyn Wrocław