Tematy prac I etapu na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Geograficznej w przyszłym roku szkolnym. Tematy prac I etapu są opublikowane w zakładce http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2024-2025/.

 

Tegoroczne tematy to:

Temat A. Charakterystyka krajobrazu sterasowanej doliny rzecznej. Wytyczne do tematu

Temat B. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wybranego osiedla (miejscowości) do celów rekreacji. Wytyczne do tematu

Temat C. Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki na wybranym obszarze. Wytyczne do tematu

Temat D. Ścieżki edukacyjne jako sposób upowszechniania wiedzy o glebach – niewidocznym elemencie środowiska. Wytyczne do tematu