Nagrody i odznaczenia

LOGO50

Z Olimpiadą Geograficzną wiąże się wiele inicjatyw towarzyszących, w tym nagrody i odznaczenia przyznawane przez Komitet Główny. Zawdzięczamy to wielkiej liczbie wspaniałych ludzi, z którymi dane jest nam pracować.

 

Od dawna już (od 1979 roku) nagradzamy szkoły, które w olimpiadzie mają największe osiągnięcia. Natomiast od 2002 roku osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju idei Olimpiady przyznajemy Odznakę imienia Prof. Anny Dylikowej.

 

Ponadto, od 2007 roku wyróżniający się nauczyciele geografii, ze znacznym gronem wychowanków – uczestników Olimpiady Geograficznej, honorowani są nagrodą Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a w latach 2007-2012 otrzymywali również nagrodę Wydawnictwa Pedagogicznego Operon.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odznaka Imienia prof. Dylikowej

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej ustanowił Odznakę im. Prof. Anny Dylikowej w dniu 9 lutego 2002 roku. Odznaka ta jest przyznawana nauczycielom, którzy wychowali najliczniejsze grono finalistów i laureatów obu olimpiad oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju idei naszej Olimpiady.

Laureaci Odznaki
dyplom uznania.001

Dyplom Uznania

Szkołom o największych osiągnięciach w Olimpiadzie, począwszy od 1979 roku, Komitet Główny przyznaje specjalny Dyplom. W latach 1979-2016 w  sumie 195 szkół otrzymało 404 Dyplomy. Szkołą, które zdobyły Dyplom najwięcej, bo 8 razy jest VI LO w Gdyni (1980, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017)

Wykaz wyróżnionych szkół

Puchar Olimpiady Geograficznej

Od XXXIV OG (zawody w ZS nr 1 w Kozienicach) szkoły goszczące zawody finałowe Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej otrzymują Puchar Olimpiady. Jest to puchar przechodni, przekazywany w czasie ceremonii zakończenia zawodów finałowych przedstawicielom szkoły, w której się odbyły. Na pucharze umieszczane są tabliczki upamiętniające gospodarzy poszczególnych zawodów finałowych.

puchar.001

Nagroda Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Nauczyciele wyróżnieni nagrodą Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

 

rok 2007 – mgr Wiesław Kosakowski, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
rok 2008 – mgr Zbigniew Zygora, II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu
rok 2009 ­- mgr Dorota Grudzińska, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
rok 2010 – mgr Barbara Dąbrowska, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (od 2008 r. XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie)
rok 2011 – mgr Michał Lis, II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
rok 2012 – mgr Wojciech Olejniczak, VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
rok 2013 – mgr Małgorzata Podyma, I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
rok 2014 – mgr Krzysztof Reszczyński, I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
rok 2015 – mgr Edyta Osuch, V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
rok 2016 – mgr Tomasz Fabjański, I Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie (Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących)
rok 2017 – dr Tomasz Rydzewski, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
rok 2018 – mgr Agnieszka Matysiak, V Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
rok 2019 – mgr Anna Zaklikiewicz, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu