Konkurs terenowy – instruktaż

Prosimy tegorocznych uczestników zawodów finałowych o zapoznanie się z krótkim filmem instruktażowym, dotyczącym posługiwania się programem Survey123. Będzie on niezbędny do wykonania zadania w terenie. Podczas zawodów finałowych nie będzie dodatkowego wykładu instruktażowego.

Link do filmu przygotowanego przez Zespół Edukacji Esri Polska: https://www.youtube.com/watch?v=rFUcqcQ5BkE