Zawody międzynarodowe

 

Międzynarodowe Olimpiady i Zawody Geograficzne

Idea przeprowadzania zawodów z geografii dla zawodników szkół średnich jest dość powszechna na świecie. Stąd też powstał pomysł umożliwienia uczniom z różnych krajów rywalizacji na arenie międzynarodowej, sprawdzenia swojej wiedzy, umiejętności, a także poznania miłośników geografii z innych krajów.

Reprezentanci Polski uczestniczą w następujących imprezach:

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna (International Geography Olympiad, IGEO) – ogólnoświatowe zawody dla zawodników w wieku 16-19 lat organizowane pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej, organizowane corocznie (w latach 1996-2012 organizowane co 2 lata).

Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna (Central European Regional International Geography Olympiad, CERIGEO) – zawody międzynarodowe o zasięgu regionalnym dla zawodników w wieku lat 16-19, organizowane co dwa lata w latach 2003-2011.

National Geographic World Championship – ogólnoświatowe zawody dla uczniów w wieku do 16 lat organizowane przez National Geographic Society.

Bałtycka Olimpiada Geograficzna (Baltic Regional Geography Olympiad, Baltic IGEO) – zawody międzynarodowe o zasięgu regionalnym dla zawodników w wieku lat 16-19, organizowane co roku, dotychczas na Łotwie i Litwie.