Oferta dydaktyczna – studia geograficzne

Oferta dydaktyczna państwowych jednostek geograficznych

 

 

1

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/

2

Gdańsk

Uniwersytet Gdański

http://oig.ug.edu.pl/                
http://www.geo.ug.edu.pl/news.php

3

Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

http://www.ujk.edu.pl/igeo/

4

Kraków

Uniwersytet Jagielloński

http://www.geo.uj.edu.pl/

5

Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny

http://geografia.up.krakow.pl/

6

Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

http://www.umcs.pl/pl/wydzial-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs-w-lublinie,47.htm

7

Łódź

Uniwersytet Łódzki

http://www.geo.uni.lodz.pl/

8

Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

http://wngig.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/aktualnosci/_nocache

9

Słupsk

Akademia Pomorska

http://www.apsl.edu.pl                                
http://www.geografia.apsl.edu.pl

10

Sosnowiec

Uniwersytet Śląski

http://www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php

11

Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

http://www.wnoz.usz.edu.pl/rekrutacja-2015-16.html

12

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

http://geo.umk.pl/wydzial/jednostki-naukowe/katedra-gleboznawstwa-i-ksztaltowania-krajobrazu

13

Warszawa

Uniwersytet Warszawski

http://www.wgsr.uw.edu.pl/
http://www.uw.edu.pl/

14

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

http://www.geogr.uni.wroc.pl/                           
http://www.uni.wroc.pl/