Historia

Olimpiada Geograficzna istnieje już od ponad 40 lat!

Inicjatorką powstania Olimpiady Geograficznej była prof. Anna Dylikowa. Jej pomysł zyskał poparcie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a szczególnie jego Przewodniczącego prof. Stanisława Berezowskiego. Na wniosek Zarządu Głównego PTG Minister Oświaty i Wychowania w 1974 r. powołał Olimpiadę Geograficzną oraz jej Komitet Główny, któremu powierzył całokształt spraw związanych z organizacją zawodów. Komitet Główny opracował ogólną koncepcję wymagań stawianych olimpijczykom oraz przystąpił do organizacji zawodów. Pracami Komitetu Głównego kierowała od samego początku, aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 r. prof. Anna Dylikowa. W latach 2001-2005 pracom Komitetu przewodniczył prof. Wojciech Stankowski, następne w latach 2006-2015 prof. Teresa Madeyska, a od 2015r. funkcję tę pełni dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW.

Od samego początku wsparciem dla Komitetu Głównego były Komitety Okręgowe, obecnie działa 14 – z siedzibami w Białymstoku (woj. podlaskie), Gdańsku (woj. pomorskie), Kielcach (woj. świętokrzyskie) Krakowie (woj. małopolskie), Lublinie (woj. lubelskie), Łodzi (woj. łódzkie), Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie), Poznaniu (woj. wielkopolskie), Rzeszowie (woj. podkarpackie), Sosnowcu (woj. śląskie), Szczecinie (woj. zachodniopomorskie i woj. lubuskie), Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawie (woj. mazowieckie) i Wrocławiu (woj. dolnośląskie i woj. opolskie).

Zawody finałowe I Olimpiady odbyły się w 1975 r. w Łodzi. Zawody finałowe kolejnych Olimpiad odbywały się w Nowym Sączu (1976), Płocku (1977), Olsztynie (1978), Piotrkowie Trybunalskim (1979), Przemyślu (1980), Katowicach (1981)Koszalinie (1982)Białymstoku (1983), Jadwisinie (1984), Kłodzku (1985), Zamościu (1986), Kiekrzu (1987), Toruniu (1988), Gdyni (1989) oraz ponownie w Koszalinie (1990) i w Nowym Sączu (1991).

Od 1991 roku zakres Olimpiady uległ rozszerzeniu. Na skutek starań organizatorów konkursu „Młodzież na Morzu” o nadanie temu konkursowi rangi olimpiady, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z prośbą o rozważenie możliwości włączenia poszerzonej problematyki morskiej do zadań Olimpiady Geograficznej. Olimpiada Nautologiczna została powołana w 1991 r. Zdecydowało to o zmianie dotychczasowej nazwy Komitetu na Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej.

 Pierwsze finały Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej odbyły się w 1992 r. w Szczecinie. Kolejne zawody finałowe były organizowane w Gdyni (1993), Miliczu (1994), Gliwicach (1995), Chorzowie (1996), Szczecinie (1997), Lesznie (1998), Gdyni (1999), Mariówce (2000), Płocku (2001), Inowrocławiu (2002), Bielsku-Białej (2003), Gdyni (2004), Legnicy (2005), Chorzowie (2006), Łańcucie (2007), Kozienicach (2008) i Łodzi (2009). W 2002 r. zawodom finałowym towarzyszył ogólnopolski konkurs wiedzy o Ignacym Domeyce organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin tego wielkiego Polaka – trzech najlepszych laureatów konkursu zostało zaproszonych na tygodniowy pobyt do Chile.

W efekcie zmiany zasad organizacji olimpiad przedmiotowych w 2010 roku w Supraślu po raz ostatni odbyły się wspólne zawody finałowe XXXVI Olimpiady Geograficznej i XIX Olimpiady Nautologicznej. W konsekwencji od 2011 r., kiedy to zawody finałowe odbyły się w Lubniewicach k. Gorzowa Wielkopolskiego, przywrócony został dawny format Olimpiady Geograficznej oraz pierwotna nazwa Komitetu Głównego. Kolejne zawody finałowe odbyły się w Siedlcach (2012), Toruniu (2013), Puławach (2014), Krośnie (2015), Chorzowie (2016) i Suwałkach (2017). Zawody finałowe XLIV Olimpiady Geograficznej odbędą się w Zamościu. Gospodarzem zawodów będzie Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu.