O olimpiadzie

Olimpiada Geograficzna, powołana do życia w 1974 roku z inicjatywy prof. Anny Dylikowej i przy poparciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w chwili obecnej może poszczycić się już ponad 40-letnim doświadczeniem w upowszechnianiu nauk geograficznych wśród polskiej młodzieży.

Podstawy prawne dla działania Olimpiady stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 z dnia 18 lutego 2002 r., poz. 125 z późn. zmian.). W oparciu o ofertę Polskiego Towarzystwa Geograficznego złożoną w konkursie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” MEN powierzyło organizację i przeprowadzenie trzech edycji Olimpiady Geograficznej w latach 2016-2019 PTG.

Zgodnie z regulaminem, organizatorem Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne, w obrębie którego działa Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i jego jednostki terenowe – Komitety Okręgowe.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością strony internetowej Olimpiady Geograficznej, a w szczególności z aktualnościami, informacjami nt. historii Olimpiady, zasadami jej obecnego funkcjonowania oraz często zadawanymi pytaniami (FAQ). Zainteresowani znajdą tu również archiwalne zadania olimpijskie, informacje nt. inicjatyw towarzyszących Olimpiadzie oraz Olimpiad Międzynarodowych.