List otwarty do polskich Geografów – przekaż 1%

Zapraszamy do zapoznania się z listem Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego, do polskich Geografów.

 

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Geograficznego – organizatora Olimpiady Geograficznej, będącego organizacją pożytku publicznego (OPP). Przekazując 1% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce.

 

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT wpisać:

1) nazwę OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,

2) numer KRS: 0000110860,

3) wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

4) w celu szczegółowym prosimy podać: Olimpiada Geograficzna.

 

Z  treścią listu można zapoznać się tutaj.