Informacja o formule części ustnej zawodów II etapu

Informujemy, że podczas zawodów okręgowych bieżącej edycji XLIV Olimpiady Geograficznej zawodnicy, którzy zostaną dopuszczeni do zawodów ustnych, podobnie jak w roku ubiegłym, będą odpowiadać na pytania wylosowane z zestawu.

 

Problematyka zawodów ustnych będzie dotyczyć szeroko rozumianego wpływu środowiska przyrodniczego na działalność człowieka (oraz wpływu odwrotnego, tj. działalności człowieka na środowisko przyrodnicze) w różnych państwach i regionach świata.