40 lat Olimpiady Geograficznej

Dowiedz się więcej o historii naszej działalności.
logo_olimpiada1

40 lat Olimpiady Geograficznej - materiały historyczne

Nasza Olimpiada może poszczycić się znacznym dorobkiem w popularyzacji nauk geograficznych i rozwijaniu zainteresowań uczniów uzdolnionych. Są to osiągnięcia wielu osób działających w Komitecie Głównym, Komitetach Okręgowych, nauczycieli opiekunów olimpijczyków, a także zawodników, którzy po pomyślnym starcie w I i II etapie zawodów osiągali sukcesy na zawodach finałowych. Bogaty dorobek zasługuje na upowszechnienie. Dlatego też na stronach internetowych są zamieszczane informacje dotyczące osób i zdarzeń zapisanych na kartach naszej historii. Mamy nadzieję, że spotkają się one z przychylnym przyjęciem przez osoby, które uczestniczyły w sukcesach naszej geograficznej olimpijskiej rodziny oraz z zainteresowaniem kolejnych roczników uczniów i ich nauczycieli – pasjonatów nauk geograficznych.

Serdecznie proszę o przesyłanie poprawek, uzupełnień i wszelkich uwag, jakie nasuną się przy lekturze prezentowanego opracowania na adres msikorska@poczta.wp.pl z dopiskiem „Olimpiada-czterdziestolecie”. Zapraszamy również laureatów i finalistów do odwiedzania „Facebooka” i dzielenie się z nami swymi osiągnięciami naukowymi i zawodowymi.

 

Małgorzata Sikorska

Historia

DZIAŁ I – WYNIKI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

Tab. 1.  Miejsca i daty zawodów finałowych Olimpiady Geograficznej
Tab. 2  —  I Olimpiada Geograficzna — Łódź — 18-20 IV 1975
Tab. 3  —  II Olimpiada Geograficzna — Nowy Sącz — 18-20 III 1976
Tab. 4  —  III Olimpiada Geograficzna — Płock — 1-3 IV 1977
Tab. 5  —  IV Olimpiada Geograficzna — Olsztyn — 29-31 III 1978
Tab. 6  —  V Olimpiada Geograficzna — Piotrków Trybunalski — 6-8 IV 1979
Tab. 7  —  VI Olimpiada Geograficzna — Przemyśl — 18-20 IV 1980
Tab. 8  —  VII Olimpiada Geograficzna — Katowice — 25-27 IV 1981
Tab. 9  —  VIII Olimpiada Geograficzna — Koszalin — 16-18 IV 1982
Tab. 10  —  IX Olimpiada Geograficzna — Białystok — 15-17 IV 1983
Tab. 11  —  X Olimpiada Geograficzna — Jadwisin k/Warszawy — 27-29 IV 1984
Tab. 12  —  XI Olimpiada Geograficzna — Kłodzko — 12-14 IV 1985
Tab. 13  —  XII Olimpiada Geograficzna — Zamość — 11-13 IV 1986
Tab. 14  —  XIII Olimpiada Geograficzna — Kiekrz k/Poznania — 24-26 IV 1987
Tab. 15  —  XIV Olimpiada Geograficzna — Toruń — 22-24 IV 1988
Tab. 16  —  XV Olimpiada Geograficzna — Gdynia — 21-23 IV 1989
Tab. 17  —  XVI Olimpiada Geograficzna — Koszalin — 20-22 IV 1990
Tab. 18  —  XVII Olimpiada Geograficzna — Nowy Sącz — 19-21 IV 1991
Tab. 19  —  XVIII Olimpiada Geograficzna — Szczecin — 24-26 IV 1992
Tab. 20  —  XIX Olimpiada Geograficzna –Gdynia — 23-25 IV 1993
Tab. 21  —  XX Olimpiada Geograficzna — Milicz k/Wrocławia — 22-24 IV 1994
Tab. 22  —  XXI Olimpiada Geograficzna — Gliwice — 21-23 IV 1995
Tab. 23  —  XXII Olimpiada Geograficzna — Chorzów — 26-28 IV 1996
Tab. 24  —  XXIII Olimpiada Geograficzna — Szczecin — 25-27 IV 1997
Tab. 25  —  XXIV Olimpiada Geograficzna — Leszno — 3-5 IV 1998
Tab. 26  —  XXV Olimpiada Geograficzna — Gdynia — 23-25 IV 1999
Tab. 27  —  XXVI Olimpiada Geograficzna — Mariówka k/Przysuchy — 14-16 IV 2000
Tab. 28  —  XXVII Olimpiada Geograficzna — Płock — 20-22 IV 2001
Tab. 29  —  XXVIII Olimpiada Geograficzna — Inowrocław — 12-14 IV 2002
Tab. 30  —  XXIX Olimpiada Geograficzna — Bielsko-Biała — 11-13 IV 2003
Tab. 31  —  XXX Olimpiada Geograficzna — Gdynia — 16-18 IV 2004
Tab. 32  —  XXXI Olimpiada Geograficzna — Legnica — 8-10 IV 2005
Tab. 33  —  XXXII Olimpiada Geograficzna — Chorzów — 7-9 IV 2006
Tab. 34  —  XXXIII Olimpiada Geograficzna — Łańcut — 13 -15 IV 2007
Tab. 35  —  XXXIV Olimpiada Geograficzna — Kozienice — 11-13 IV 2008
Tab. 36  —  XXXV Olimpiada Geograficzna — Łódź — 3-5 IV 2009
Tab. 37  —  XXXVI Olimpiada Geograficzna — Supraśl k/Białegostoku 8-11 IV 2010
Tab. 38  —  XXXVII Olimpiada Geograficzna — Lubniewice–Gorzów Wielkopolski — 14-17 IV 2011
Tab. 39  —  XXXVIII Olimpiada Geograficzna — Siedlce — 19-22 IV 2012
Tab. 40  —  XXXIX Olimpiada Geograficzna — Toruń — 11-14 IV 2013
Tab. 41  —  XL Olimpiada Geograficzna — Puławy — 24-27 IV 2014
Tab. 42  —  Indeks laureatów i finalistów Olimpiady Geograficznej
Tab. 43  —  Uczniowie wielokrotnie zdobywający tytuły laureata i finalisty Olimpiady Geograficznej
Tab. 44  —  Indeks nauczycieli

DZIAŁ II – WYNIKI OLIMPIADY NAUTOLOGICZNEJ

Tab. 45  —  I Olimpiada Nautologiczna — Szczecin — 24-26 IV 1992
Tab. 46  —  II Olimpiada Nautologiczna — Gdynia — 23-25 IV 1993
Tab. 47  —  III Olimpiada Nautologiczna — Milicz k/Wrocławia — 22-24 IV 1994 
Tab. 48  —  IV Olimpiada Nautologiczna — Gliwice — 21-23 IV 1995 
Tab. 49  —  V Olimpiada Nautologiczna — Chorzów — 26-28 IV 1996 
Tab. 50  —  VI Olimpiada Nautologiczna — Świnoujście — 27-29 IV 1997 
Tab. 51  —  VII Olimpiada Nautologiczna — Leszno — 3-5 IV 1998 
Tab. 52  —  VIII Olimpiada Nautologiczna — Gdynia — 23-25 IV 1999 
Tab. 53  —  IX Olimpiada Nautologiczna — Mariówka k/Przysuchy — 14-16 IV 2000 
Tab. 54  —  X Olimpiada Nautologiczna — Płock — 20-22 IV 2001 
Tab. 55  —  XI Olimpiada Nautologiczna — Inowrocław — 12-14 IV 2002 
Tab. 56  —  XII Olimpiada Nautologiczna — Bielsko-Biała — 11-13 IV 2003 
Tab. 57  —  XIII Olimpiada Nautologiczna — Gdynia — 16-18 IV 2004
Tab. 58  —  XIV Olimpiada Nautologiczna — Legnica — 8-10 IV 2005 
Tab. 59  —  XV Olimpiada Nautologiczna — Chorzów — 7-9 IV 2006 
Tab. 60  —  XVI Olimpiada Nautologiczna — Łańcut — 13-15 IV 2007 
Tab. 61  —  XVII Olimpiada Nautologiczna — Kozienice — 11-13 IV 2008 
Tab. 62  —  XVIII Olimpiada Nautologiczna — Łódź — 3-5 IV 2009 
Tab. 63  —  XIX Olimpiada Nautologiczna — Supraśl — 8-11 IV 2010 
Tab. 64  —  Indeks laureatów i finalistów Olimpiady Nautologicznej
Tab. 65  —  Uczniowie wielokrotnie zdobywający tytuły laureata i finalisty Olimpiady Nautologicznej
Tab. 66  —  Olimpiada Nautologiczna — indeks Nauczycieli

Dział III - WYNIKI ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Dział IV - UDZIAŁ SZKÓŁ W ZAWODACH FINAŁOWYCH OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

Dział V - ORGANIZATORZY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

Dział VI - NAGRODY