Zasady kwalifikacji na zawody międzynarodowe w 2024 r.

Zasady kwalifikacji na zawody międzynarodowe w 2024 r.

 

Z zastrzeżeniem ew. zmian wprowadzonych przez organizatorów, w 2024 r. uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Geograficznej będą mieli możliwość uczestnictwa w następujących zawodach międzynarodowych:

 

  1. X Olimpiadzie Bałtyckiej w Toruniu w dniach 25-29 czerwca 2024 r.
  2. XX Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, która odbędzie się w Dublinie w dniach 19 – 24 sierpnia 2024 r. (oraz udział w sesji terenowej post-iGeo w kolejnych dniach w przypadku pozyskania środków).

 

Poniżej prezentujemy zasady kwalifikacji na poszczególne zawody:

Zasady kwalifikacji na XX Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną:

Reprezentacja każdego kraju składa się z 4 uczniów w wieku 16-19 lat (w dniu 30 czerwca 2024 r.).

Skład reprezentacji Polski zostanie ustalony podczas obozu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniach 24-26 maja 2024 r. w Warszawie.

Prawo udziału w obozie kwalifikacyjnym uzyska 10 osób z kolejnymi najlepszymi wynikami zawodów finałowych 50. Olimpiady Geograficznej, spełniających kryterium wieku. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie kwalifikacyjnym, Komitet Główny ma prawo zaprosić ucznia z kolejnym najlepszym wynikiem w 50. Olimpiadzie Geograficznej.

Jeśli wśród uczniów przyjętych na obóz kwalifikacyjny, nie znajdą się najlepszy uczeń z klasy I, najlepszy uczeń z klasy II lub najlepszy uczeń z klasy III, będą oni mieli prawo udziału w obozie kwalifikacyjnym, ale nie będą klasyfikowani na potrzeby wyboru drużyny na zawody XX Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Oprócz wyniku uzyskanego podczas zawodów finałowych (waga – 50%), brane będą pod uwagę także umiejętność rozwiązywania zadań typowych dla Olimpiady Międzynarodowej oraz znajomość języka angielskiego – oficjalnego języka, w którym przeprowadzona będzie Olimpiada (łączna waga – 50%). Szczegółowe zasady kwalifikacji zostaną przedstawione uczniom zakwalifikowanym do udziału w obozie kwalifikacyjnym do Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji do drużyny na XX MOG jest potwierdzenie uczestnictwa w X Olimpiadzie Bałtyckiej, stanowiącej etap przygotowań do XX MOG.

Zasady kwalifikacji na Olimpiadę Bałtycką:

Prawo reprezentowania Polski w zawodach będzie miało 8 uczniów biorących udział w obozie kwalifikacyjnym, wyłonionych w następującej kolejności:

  • 1 uczeń uczęszczający do klasy I szkoły ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem,
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy II szkoły ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem,
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy III szkoły ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem,
  • 4 uczniów zakwalifikowanych na zawody XX Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej – o ile nie zostali zakwalifikowani w powyższych krokach;
  • 1 uczeń, który zajmie 5 miejsce w kwalifikacjach na zawody XX MOG (rezerwowy) – o ile nie został zakwalifikowany w powyższych krokach;
  • o ile wszystkie miejsca nie zostaną zapełnione w poprzednich krokach, uczniowie z klas I, II lub III z kolejnymi najlepszymi wynikami,
  • o ile wszystkie miejsca nie zostaną zapełnione w poprzednich krokach, uczniowie z kolejnymi najlepszymi wynikami, niezależnie od klasy.