Zawody II stopnia – ankiety osobowe

Wszystkich zakwalifikowanych do zawodów prosimy o przesłanie ankiety osobowej w terminie do 20 stycznia 2024. Uczniowie uzupełniają formularz elektronicznie, przesyłają do swoich szkół, a szkoły przekazują do właściwych Komitetów Okręgowych potwierdzając tym samym poprawność danych. Szkoły przekazują ankiety w formie elektronicznej na adres e-mail KO. Formularz można pobrać na stronie http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2023-2024/ oraz tutaj.