Wyniki weryfikacji prac I etapu

Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 8 grudnia 2023 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu L Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 76 punktów lub więcej.

Poniżej zamieszczamy wyniki II etapu L Olimpiady Geograficznej – wyniki weryfikacji prac I etapu dokonanej przez Komitety Okręgowe.

Białystok Poznań
Gdańsk Rzeszów
Kielce Sosnowiec
Kraków Szczecin
Lublin Toruń
Łódź Warszawa
Olsztyn Wrocław