Prosimy o przesłanie informacji do Komitetów Okręgowych do 15/11

Uprzejmie przypominamy, że 15 listopada upływa termin przesyłania do właściwych Komitetów Okręgowych wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne. Wymagane do przekazania są prace (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz z wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych. Decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu.

Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzory wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2023-2024/.