Ostatnie pożegnanie Wojciecha Portalskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 14 sierpnia 2022 r. odszedł od nas dr Wojciech Portalski, wieloletni Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Gdańsku.
 

Dr Wojciech Portalski był emerytowanym pracownikiem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Z zaangażowaniem pracował jako wykładowca, nauczyciel geografii oraz metodyk nauczania geografii. Od 1967 roku związany był z Zakładem Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG. Jako nauczyciel akademicki był wychowawcą i promotorem pokoleń geografów.
 

Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą, Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, jak również Medalem Prezydenta RP Za Długoletnią Służbę. W 2019 roku otrzymał Odznakę im. Prof. Anny Dylikowej.
 

Dr Wojciech Portalski był autorem licznych opracowań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem geografii przemysłu, ludności i osadnictwa, a przede wszystkim był życzliwym człowiekiem.
 


 
Cześć Jego Pamięci.

Zespół Olimpiady Geograficznej