Wyniki weryfikacji prac zawodów II etapu

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z dnia 12 marca 2022 r. po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów II etapu do zawodów finałowych zakwalifikowano 124 uczniów, którzy uzyskali wynik co najmniej 82,5 punktów. W sumie w zawodach weźmie udział 125 uczniów, w tym jeden z przeniesionymi uprawnieniami startu z ubiegłego roku.


Pełną listę wyników weryfikacji można zobaczyć tutaj.

Uczniów zakwalifikowanych do zawodów finałowych prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do 18 marca 2022 r. na adres mailowy finaly@olimpiadageograficzna.edu.pl. Wzór potwierdzenia jest do pobrania tutaj. Formularz prosimy o wypełnienie elektronicznie (pola można wypełniać w PDF).

Zawody są planowane na 21-24 kwietnia 2022 r. w Gdyni. Gospodarzem zawodów będzie III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, terminu i formuły zawodów. Informacje organizacyjne będą pojawiać się na bieżąco na naszej stronie internetowej.