Wytyczne sanitarne na zawody II etapu

Publikujemy wyciąg z wytycznych sanitarnych na zawody II etapu. Jednocześnie przypominamy, że wykluczony jest udział w zawodach osób na kwarantannie lub izolacji, a także mających objawy infekcji zakaźnej. W razie usprawiedliwionej nieobecności na zawodach, możliwe jest przeniesienie uprawnień startu na kolejny rok, po uzgodnieniu z właściwym Komitetem Okręgowym.

Wyciąg z wytycznych: LINK