Formuła zawodów ustnych II etapu

Informujemy, że podczas zawodów okręgowych bieżącej edycji XLVIII Olimpiady Geograficznej zawodnicy, którzy zostaną dopuszczeni do zawodów ustnych będą odpowiadać na pytania wylosowane z zestawu.

 

Problematyka zawodów ustnych będzie dotyczyć charakterystyki fizycznogeograficznej oraz społeczno-gospodarczej wybranych obszarów Polski i Europy.