Rozpoczynamy XLVIII OG – dostępne tematy prac I stopnia

Na stronie XLVIII OG znajdują się tematy pracy pisemnej na I etap XLVIII edycji Olimpiady Geograficznej. Należy wybrać jeden z czterech opisanych:

 

Temat AWpływ zmian demograficznych w gminie (dzielnicy) na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych

Temat BUwarunkowania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie

Temat C. Dekada zmian w sieci osadniczej – analiza porównawcza dwóch gmin

Temat DWzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna