Komunikat po rozpatrzeniu odwołań

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej informuje, że po rozpatrzeniu odwołań, wprowadzono zmiany w kluczu odpowiedzi w zadaniach 13 A i 15 C. Skorygowane nieścisłości w ocenie uwzględniono w punktacji prac wszystkich uczestników zawodów finałowych XLVII Olimpiady Geograficznej.

 

W zakładce OG 2020/2021 przedstawiamy wyniki zawodów III stopnia uwzględniające wyniki złożonych odwołań, a  w Zadania skorygowany klucz odpowiedzi.

 

Zgodnie z par. 6.8. Regulaminu Olimpiady Geograficznej tytuł laureata przyznaje się zawodnikom, którzy uzyskali sumę punktów równą lub wyższą sumie punktów uzyskanej przez laureata z najniższą punktacją, który otrzymał tytuł zgodnie par. 4.5.c. Regulaminu Olimpiady Geograficznej. W wyniku powyższego zostało przyznanych dodatkowych 5 tytułów laureata XLVII Olimpiady Geograficznej.

 

Analogicznie, do udziału w obozie kwalifikacyjnym na zawody międzynarodowe, zostaną zaproszeni uczestnicy spełniający kryterium wieku, którzy po opublikowaniu wyników z uwzględnieniem odwołań uzyskali sumę punktów nie niższą niż uczestnik z najniższą punktacją, który wg wyników ogłoszonych w dn. 25.04. znalazł się w czołowej dziesiątce uczniów. Prawo udziału w obozie kwalifikacyjnym uzyskają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 93,5 punktu.

 

Ogłoszone wyniki są ostateczne.