Zasady kwalifikacji na zawody międzynarodowe w 2021 r.

Zasady kwalifikacji na zawody międzynarodowe w 2021 r.

Z zastrzeżeniem ew. zmian wprowadzonych przez organizatorów, w 2021 r. uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Geograficznej będą mieli możliwość uczestnictwa w następujących zawodach międzynarodowych:

  1. VII Olimpiadzie Bałtyckiej w Suwałkach w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2021 r.
  2. XVII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, która odbędzie się w formie online w dniach 10 – 16 sierpnia 2021 r. (przy czym planowane jest przebywanie całej drużyny w jednym miejscu przez czas zawodów).

Poniżej prezentujemy zasady kwalifikacji na poszczególne zawody:

 

Reprezentacja każdego kraju składa się z 4 uczniów w wieku 16-19 lat (w dniu 30 czerwca 2021 r.).

Skład reprezentacji Polski zostanie ustalony podczas obozu kwalifikacyjnego, którego miejsce i termin zostaną wskazane w późniejszym terminie.

Prawo udziału w obozie kwalifikacyjnym uzyska 10 osób z kolejnymi najlepszymi wynikami zawodów finałowych XLVII Olimpiady Geograficznej, spełniających kryterium wieku. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie kwalifikacyjnym, Komitet Główny ma prawo zaprosić ucznia z kolejnym najlepszym wynikiem w XLVII Olimpiadzie Geograficznej.

Oprócz wyniku uzyskanego podczas zawodów finałowych (waga – 60%), brane będą pod uwagę także umiejętność rozwiązywania zadań typowych dla Olimpiady Międzynarodowej oraz znajomość języka angielskiego – oficjalnego języka, w którym przeprowadzona będzie Olimpiada (łączna waga – 40%). Szczegółowe zasady kwalifikacji zostaną przedstawione uczniom zakwalifikowanym do udziału w obozie kwalifikacyjnym do Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji do drużyny na XVII MOG jest potwierdzenie uczestnictwa w Olimpiadzie Bałtyckiej, stanowiącej etap przygotowań do XVII MOG.

Zasady kwalifikacji na Olimpiadę Bałtycką:

Prawo reprezentowania Polski w zawodach będzie miało 8 uczniów, wyłonionych w następującej kolejności:

  • 4 uczniów zakwalifikowanych na zawody XVII Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej;
  • 1 uczeń, który zajmie 5 miejsce w kwalifikacjach na zawody XVII MOG (rezerwowy);
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy II szkoły ponadpodstawowej (w 3-letnim systemie kształcenia) z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XVII MOG, (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń II klasy ponadgimnazjalnej z 3-letniego systemu kształcenia, z najlepszym wynikiem w XLVII OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLVIII OG;
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy II szkoły ponadpodstawowej (w 4-letnim systemie kształcenia) z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XVII MOG, (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń II klasy ponadpodstawowej z 4-letniego systemu kształcenia, z najlepszym wynikiem w XLVII OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLVIII OG;
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy I szkoły ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XVII MOG (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń I klasy ponadpodstawowej z najlepszym wynikiem w XLVII OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLVIII OG;

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji do drużyny na Olimpiadę Bałtycką będzie weryfikacja odpowiedniej znajomości języka angielskiego.

Uwaga! Zważywszy na sytuację epidemiczną, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru reprezentacji na zawody międzynarodowe do wyników XLVII Olimpiady Geograficznej i weryfikacji odpowiedniej znajomości języka angielskiego.