Wyniki weryfikacji prac zawodów II etapu

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z dnia 6 marca 2021 r. po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów II etapu do zawodów finałowych zakwalifikowano 123 uczniów, którzy uzyskali wynik co najmniej 86,5 punktów.


Pełną listę wyników weryfikacji można zobaczyć tutaj.

Uczniów zakwalifikowanych do zawodów finałowych prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do 15 marca 2021 r. na adres mailowy finaly@olimpiadageograficzna.edu.pl. Wzór potwierdzenia jest do pobrania tutaj. Formularz prosimy o wypełnienie elektronicznie (pola można wypełniać w PDF).

Zawody są planowane na 8-11 kwietnia 2021 r. w Gdyni. Gospodarzem zawodów będzie III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, terminu i formuły zawodów. Informacje organizacyjne będą pojawiać się na bieżąco na naszej stronie internetowej.