Informator i formularz zgłoszeniowy do XLVII OG

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem XLVII Olimpiady Geograficznej, który można znaleźć na stronie bieżącej edycji (http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2020-2021-2/). Pod tym adresem będą publikowane wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do uczestnictwa w zawodach – udostępniliśmy już formularz zgłoszeniowy.