Regulamin XLVI OG oraz zaświadczenia

Informujemy, że w dn. 6.04.2020 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu Olimpiady Geograficznej, zgodnie z wymogami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz. U. 2020 r. Poz. 530).
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi postanowienia dotyczącymi przebiegu XLVI Olimpiady Geograficznej, zawartymi w Rozdziale V Regulaminu. LINK

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułów finalisty XLVI Olimpiady Geograficznej zostaną wysłane listownie w przyszłym tygodniu do szkół, z których pochodzą finaliści.

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej