Komunikat ws. zagrożenia koronawirusem

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Komitet Główny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w kontekście przeprowadzenia zawodów finałowych XLVI Olimpiady Geograficznej w dn. 16-19 kwietnia 2020 r. w Gdyni. Ze względu na czas pozostały do zawodów finałowych, nie została jeszcze podjęta żadna decyzja, która negatywnie wpływałaby na organizację zawodów oraz warsztatów dla nauczycieli. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie potwierdzenia udziałów w zawodach, przy założeniu, że zawody się odbędą w planowanym terminie (nie jet potrzebna pieczątka szkoły).

Wszelkie decyzje będą podejmowane przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Prosimy o regularne śledzenie naszej strony internetowej i profilu na Facebooku.

Tomasz Sawicki

Koordynator Olimpiady Geograficznej