Karty oceny prac I stopnia

Zamieszczamy Karty Oceny Pracy I etapu Olimpiady Geograficznej oraz protokoły dla Komisji Szkolnych, a także formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem zawodów, prace uczniów, którzy przez Komisje Szkolne zostali zakwalifikowani do II etapu, muszą być przekazane do Komitetów Okręgowych do dnia 15 listopada br.

 

Poniżej zamieszczamy linki do pobrania dokumentów. Można je również znaleźć w zakładce „OG 2018/2019”.

Formularz zgody

Protokół oceny prac I etapu

Karta oceny pracy – temat A

Karta oceny pracy – temat B

Karta oceny pracy – temat C

Karta oceny pracy – temat D