Zadania z XLIV Olimpiady Geograficznej – I i III etap

W zakładce Zadania można już zobaczyć zadania z zawodów finałowych XLIV Olimpiady Geograficznej. Udostępniliśmy również przykładowe prace I etapu – te, które zostały nagrodzone przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.