Tematy prac I etapu na XLV Olimpiadę Geograficzną

Obecna edycja Olimpiady zbliża się do końca, a już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej! XLV Olimpiada Geograficzna zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019. Poniżej prezentujemy listę tematów prac na  etap zawodów.

 

Uczniowie będą pisać prace na temat wybrany spośród podanych:

 

A. Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki w wybranej gminie
B. Porównanie dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów – fragmentów jednostek fizycznogeograficznych
C. Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w wybranej gminie
D. Projekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej

 

Zachęcamy do udziału!