Zasady kwalifikacji na zawody międzynarodowe w 2018 r.

W 2018 r. uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Geograficznej będą mieli możliwość uczestnictwa w następujących zawodach międzynarodowych:

  1. V Olimpiada Bałtycka w Valmierze na Łotwie w dniach 25-29 czerwca 2018 r. (z dojazdem)
  2. XV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, która odbędzie się w Quebec City w Kanadzie, wraz z poolimpijskim objazdem terenowym w dniach 29 lipca – 13 sierpnia 2018 r. (z dojazdem).

Poniżej prezentujemy zasady kwalifikacji na poszczególne zawody:

Zasady kwalifikacji na XV Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną:

Reprezentacja każdego kraju składa się z 4 uczniów w wieku 16-19 lat (w dniu 30 czerwca 2018 r.).

Skład reprezentacji Polski zostanie ustalony podczas obozu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w terminie 25-27 maja br. w Warszawie.

Prawo udziału w obozie kwalifikacyjnym uzyska 10 osób z kolejnymi najlepszymi wynikami zawodów finałowych XLIV Olimpiady Geograficznej, spełniających kryterium wieku. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie kwalifikacyjnym, Komitet Główny ma prawo zaprosić ucznia z kolejnym najlepszym wynikiem w XLIV Olimpiadzie Geograficznej

Oprócz wyniku uzyskanego podczas zawodów finałowych (waga – 60%), brane będą pod uwagę także umiejętność pracy w terenie oraz znajomość języka angielskiego – oficjalnego języka, w którym przeprowadzona będzie Olimpiada (łączna waga – 40%). Szczegółowe zasady kwalifikacji zostaną przedstawione uczniom zakwalifikowanym do udziału w obozie kwalifikacyjnym.

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji do drużyny na XV MOG jest potwierdzenie uczestnictwa w Olimpiadzie Bałtyckiej na Łotwie, stanowiącej etap przygotowań do XV MOG.

Zasady kwalifikacji na Olimpiadę Bałtycką:

Prawo reprezentowania Polski w zawodach będzie miało 8 uczniów, wyłonionych w następującej kolejności:

  • 4 uczniów zakwalifikowanych na zawody XV Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej;
  • 1 uczeń, który zajmie 5 miejsce w kwalifikacjach na zawody XV MOG (rezerwowy);
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy II szkoły ponadgimnazjalnej z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XV MOG, (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń II klasy ponadgimnazjalnej z najlepszym wynikiem w XLIV OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLV OG;
  • 1 uczeń uczęszczający do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej z najlepszym wynikiem kwalifikacji na XV MOG, (a w przypadku braku takiego ucznia, uczeń I klasy ponadgimnazjalnej z najlepszym wynikiem w XLIV OG), pod warunkiem deklaracji udziału w XLV OG;
  • 1 uczeń uczęszczający do gimnazjum z najlepszym wynikiem w XLIV OG (lub wynikiem kwalifikacji na XV MOG, w przypadku gdy w obozie kwalifikacyjnym będzie uczestniczyć co najmniej 2 gimnazjastów), pod warunkiem deklaracji udziału w XLV OG – w przypadku braku uczniów z gimnazjum, zakwalifikowany zostanie kolejny uczeń z 1 klasy;

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji do drużyny na Olimpiadę Bałtycką będzie weryfikacja odpowiedniej znajomości języka angielskiego.